Tromeja.
 1 person likes this picture
Views: 1271
Mountain range: Karawanks
Mountain: Ofen/Peč