Zańćetek poti.
 1 person likes this picture
Views: 2834
Country: Slovenia
Mountain range: Julian Alps
Mountain: Rudnica