Smerne table na zańćetku poti.
 1 person likes this picture
Views: 1760
Country: Slovenia
Mountain: Baba