Utrinek.
 1 person likes this picture
Views: 121
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks