Več kot 100 mladih planincev se je udeležilo tekmovanja Mladina in gore. (foto Tim Peternel)
  people like this picture
Views: 29