Med srednješolskimi ekipami sta bili ponovno najboljši Gorski kuri iz PD Tržič z mentorjem Gorazdom Černilcem. (foto Tim Peternel)
  people like this picture
Views: 27