1 person likes this picture
Views: 3500
Country: Austria, Slovenia
Mountain range: Karawanks